Genel

E-Flow Komponentleri

Web Arayüzü

E-Flow Suite’i kullanırken, kullanıcıların çoğunun en fazla zaman geçirecekleri yer, Web Ara yüzüdür.  Web arayüzüne, Microsoft Internet Explorer ve Mozilla Fire gibi en standart Internet web tarayıcılarıyla ulaşılabilir. 

Web ara yüzünün iki ana komponenti vardır: görev listesi ve görev detayları sayfası.  Görev listesi, sürdürülmekte olan mevcut görevlerin hâlihazırdaki listesini gösterir.  Görevler, bir kullanıcının iş akışını organize etmesine yardımcı olmak üzere çeşitli şekillerde filtrelenebilir ve düzenlenebilir. 

Bir görev seçildiğinde, görev detay sayfasında o görevle ilgili uygun bilgiler görüntülenir.  Kullanıcı, geçerli olacak şekilde bu bilgileri güncelleyebilir, yeni bilgiler ekleyebilir.  Buna göre, görev sahibi bir eylem düğmesine basmak suretiyle görevin dağıtımını, yerleştirilmesini yapabilir veya bu iş için başka bir kullanıcıyı veya grubu yeniden görevlendirebilir.

Tasarımcı (Process Designer)

Tasarımcı uygulaması, iş süreçlerinin grafiksel olarak tasarlanmasına olanak tanır.  Bir süreç sahibi, tek bir satır kod bile yazmaya gerek kalmadan, eylem ikonlarını süreç penceresine taşıyarak, eylem özelliklerini ayarlayarak ve eylemleri iş akışındaki görevlendirmelerle ilişkilendirerek,  kolaylıkla bir iş süreci tasarlayabilir. 

Otomasyona çevrilen süreçler uygulamaya konmadan önce, bir “sahneleme” sunucusunda simülasyonu yapılır.  Böylece, tasarımcı süreci test edebilir ve sürece katılanların bakış açısından görevlendirmeleri görebilir. 

Sunucu (Server)

Sunucu, perde arkasında çalışır ve süreçlerin çalıştırılmasını, görevlendirmeleri, ilerlemenin kaydedilmesini, otomasyona alınan süreçlerin başlamasını ve diğer çeşitli aktiviteleri koordine eder. 

Sunucu, kullanıcıların izlenmesi, güvenlik ve veri tabanıyla ilgili ara yüzlerden sorumludur. 

Veri Tabanı (Database)

E-Flow Suite’in kullandığı tüm bilgiler, ilgili bir veri tabanına kaydedilir.  Veri tabanı katmanı, genellikle E-Flow ürününden ayrıdır.  Bu yazılım, belli başlı pek çok veri tabanını destekler.  Kullanıcı ve rollerle ilgili bilgiler, süreç tanımları, süreç anındaki veriler ve kayıt defteri verilerinin hepsi veri tabanında saklanır.